Montax imposer Professional now FREE. Download newest version 1.5.1

Montax imposer Professional 1.5.1

Download Download Now   Buy Now Buy Now
Size: 9 MB $ 245.00 License: Shareware

Montax imposer Professional is a System Utilities::Text/Document Editors software developed by STAP studio. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for Montax imposer Professional: Montax imposer is a plugin for Adobe Acrobat 6 or later (not Acrobat Reader). It is a tool for imposition, placing several pages from PDF document or images on one or more sheets. This plugin simplifies printing of business cards, tickets, invitations, but also newspapers, magazines, calendars and books. It can be used for offset print, prepress, copyshop, and it is also useful for personal needs. The output of Montax imposer is PDF for any digital printer, imagesetter or CTP. Montax imposer allows you to impose pdf very quickly by various ways. In addition to the standard N-UP imposition, in which pages are imposed side by side to a sheet in the order from the PDF source, it allows many other variations. The 'Cut and Stack' imposition is determined e.g. for numbered tickets print - after cutting the sheets just stack the blocks and tickets will be already in the correct order. Another type is the 'Booklet' imposition which is used for print of magazines, newspapers, books, etc. Montax imposer allows also sophisticated imposition variants, e.g. cross-fold, double cross-fold, their combinations and many other imposition alternatives. The Professional version has no limitations.

Montax imposer je plugin pro Adobe Acrobat verze 6 až XI (nikoli Acrobat Reader). Je nástrojem pro archovou montáž, umisťuje strany pdf dokumentu nebo obrázky na jeden nebo více výsledných archů. Zrychluje a usnadňuje tisk vizitek, vstupenek, pozvánek, ale i novin, časopisů, kalendářů, knih a katalogů. Najde uplatnění v ofsetové tiskárně, předtiskové přípravě, copyshopu, je užitečný i pro osobní použití. Montax imposer umožňuje během okamžiku vyřadit pdf nejrůznějšími způsoby. Kromě standardní montáže, kdy jsou na arch umisťovány vedle sebe strany v pořadí, v jakém jsou ve zdrojovém pdf, umožňuje mnoho dalších variant. Typ montáže 'Rozříznout a přeložit' je určena např. pro tisk číslovaných vstupenek - po rozříznutí výsledných archů stačí jednotlivé bloky položit na sebe a vstupenky již budou ve správném pořadí. Dalším typem je archová montáž 'Booklet', kdy jsou vedle sebe na archu poslední a první strana tiskoviny, na rubu archu druhá a předposlední strana atd. Výsledné archy jsou uprostřed přehnuty a sešity např. sponkou. Tato montáž je určena např. pro tisk časopisů, novin, knih apod. Montax imposer umožňuje např. křížový lom, dvojitý křížový lom a mnoho dalších alternativ montáže.

Montax imposer - плагин для Adobe Acrobat версии от 6 до XI (не Acrobat Reader). Это инструмент для спуска полос, размещение страниц из PDF документа и изображения на один или более листов. Ускоряет и облегчает печать визитных карточек, билетов, пригласительных билетов, но и газет, журналов и каталогов. Можете его использовать в офсетной печати, допечатной подготовке, копировальном центре и также для личного использования. Montax imposer позволяет мгновенно размещать полосы PDF на различный способ. В дополнение к стандартной схеме спуска полос, где страницы размещены рядом одна за другой в том порядке, в котором они находятся в исходном PDF, позволяет еще много других вариантов. Спуск полос 'разрезать и переводить' предназначен например для печати пронумерованных билетов - после разрезки полученные блоки просто поставить один на другой и билеты уже будут в правильном порядке. Другой тип спуска полос 'буклет', где бок о бок на листе первая и последняя страницы, на обратной стороне листа вторая и предпоследняя и т.д. Полученные листы сложены пополам и скреплены в середине. Данное размещение страниц предназначенно, например, для печати журналов, газет, книг и т.д. Montax imposer позволяет например поперечный сгиб, двойной поперечный сгиб и многие другие варианты спуска полос. you can download Montax imposer Professional 1.5.1 free now.


Follow STAP studio on social media:
facebook

What's New in Montax imposer Professional 1.5.1 [see older]

It is possible to add numbering to the sheet, it can be used for printing of numbered tickets, for adding page numbers etc. Enhanced marks control allow you to customize marks to various needs (collate marks etc.).

See more of Montax imposer Professional
Enlarge
↑ Report?
ad below

Montax imposer Professional Video Tutorial

Montax imposer Professional Video Tutorial 2

Platforms: Win2000,WinXP,Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,Windows 10,WinServer,WinOther,WinVista,WinVista x64
Publisher: About STAP studio | STAP studio titles | Visit STAP studio | Country: Czech Republic
Downloads: 1 so far this month, 1 last month, 7 total
Last updated: More than a year ago ()
Requirements: Adobe Acrobat version from 6 to XI
Watch for updates:
Want to be notified when Montax imposer Professional is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: NOT RATED
Rated by: 0 user(s)
    
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Windows > System Utilities::Text/Document Editors Free Downloads
 1. 1TextPipe Standard 392795 downloads
 2. 2AnyChart JS Charts and Dashboards 19411 downloads
 3. 3ActivePresenter 13237 downloads
 4. 4MixPad Professional Audio Mixer 6965 downloads
 5. 5Touch-It - Virtual keyboard 6711 downloads
 6. 6Prism Plus Edition 3318 downloads
 7. 7Driver Genius 2488 downloads
 8. 8Comfort Clipboard Pro 2386 downloads
 9. 9Switch Plus 2272 downloads
 10. 10BlindScanner 2156 downloads
bottom
In Windows > System Utilities::Text/Document Editors Top Freeware
 1. 1HxD Hex Editor 839 downloads
 2. 2AkelPad 293 downloads
 3. 3TextCrawler 257 downloads
 4. 4Foxit Reader 224 downloads
 5. 5Simple Sticky Notes 319 downloads
 6. 6A-PDF Text Extractor 318 downloads
 7. 7NFOPad 217 downloads
 8. 8GetDiz 189 downloads
 9. 9Ap Text To PDF 168 downloads
 10. 10BDV Notepad 124 downloads
bottom