Clipboard Extender now FREE. Download newest version 0.9.5908

Clipboard Extender 0.9.5908

Download Download Now    
Size: 2 MB License: Freeware

Clipboard Extender is a System Utilities::Clipboard Tools software developed by Wojciech Kulik. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for Clipboard Extender: Clipboard Extender makes everyday work much more efficient. The default system clipboard offers only one copy at the time. With this application you can copy text multiple times and everything is stored in the Clipboard History, which you can easily browse. Using global hot keys you can switch fast between entries and paste their content efficiently. This application also makes possible to share clipboard content between multiple devices in the network. Copied data will be immediately available on all connected devices. Features: - Configurable Clipboard History with support for multiple screens. - Global hot keys (shortcuts) to switch between entries and show history. - Support for formatted text such as HTML and RTF. - History stored on disk and loaded every time the computer is turned on. - Optional clipboard encryption on disk, so that nobody but the current user could access it. - Preserved history, even if the computer crashes. - Joining multiple entries with the selected separator. - Two modes of clipboard preview: small balloon or full history window. - Shared clipboard for multiple devices in the network. - Encrypted connection while sharing (using TLS protocol). - Auto connection to remembered devices. - Invisible work in the system tray most features are easily accessible through the context menu.

Clipboard Extender sprawia, że codzienna praca jest znacznie bardziej wydajna. Domyślny systemowy schowek oferuje tylko pojedyncze kopiowania. Używając tej aplikacji możesz kopiować tekst wielokrotnie, a wszystko zapisywane jest na bieżąco w Historii Schowka. Globalne skróty klawiszowe pozwalają szybko przełączać się pomiędzy wpisami i wklejać ich zawartość. Aplikacja oferuje również udostępnianie schowka pomiędzy wieloma urządzeniami w sieci. Główne opcje: - Konfigurowalna Historia Schowka ze wsparciem dla wielu monitorów. - Globalne skróty klawiszowe do przełączania się pomiędzy wpisami oraz wyświetlania historii. - Wsparcie dla sformatowanego tekstu (HTML / RTF). - Przechowywanie historii na dysku oraz przywracanie jej podczas startu systemu. - Szyfrowanie schowka na dysku, tak aby nikt poza zalogowanym użytkownikiem nie mógł jej odczytać. - Zachowanie zawartości, nawet w przypadku nagłego restartu systemu. - Łączenie wielu wpisów przy użyciu wybranego separatora. - Dwa tryby podglądu schowka: mały dymek lub okno historii. - Współdzielenie schowka pomiędzy wieloma urządzeniami w sieci. - Szyfrowane połączenie podczas współdzielenia (używając protokołu TLS). - Automatyczne łączenie z zapamiętanymi urządzeniami. - Praca na pasku notyfikacji – większość opcji jest łatwo dostępnych z poziomu menu kontekstowego. you can download Clipboard Extender 0.9.5908 free now.


Follow Wojciech Kulik on social media:
linkedin
See more of Clipboard Extender
Enlarge
↑ Report?
ad below
Platforms: Win2000,WinXP,Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,Windows 10,WinServer,WinOther,WinVista,WinVista x64
Publisher: About Wojciech Kulik | Wojciech Kulik titles | Visit Wojciech Kulik | Country: Poland
Downloads: 0 last month, 6 total
Last updated: More than a year ago ()
Requirements: Windows Vista / 7 / 8/ 10, .NET Framework 4.5
Watch for updates:
Want to be notified when Clipboard Extender is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: NOT RATED
Rated by: 0 user(s)
    
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Windows > System Utilities::Clipboard Tools Free Downloads
 1. 1TextPipe Standard 392783 downloads
 2. 2AnyChart JS Charts and Dashboards 16170 downloads
 3. 3ActivePresenter 12654 downloads
 4. 4MixPad Professional Audio Mixer 6942 downloads
 5. 5Comfort Clipboard Pro 2361 downloads
 6. 6Switch Plus 2258 downloads
 7. 7Scanitto Pro 2107 downloads
 8. 8TextPipe Engine 1993 downloads
 9. 9Ares Galaxy Turbo Booster 1693 downloads
 10. 10Audio/Video To Wav Converter 1672 downloads
bottom
In Windows > System Utilities::Clipboard Tools Top Freeware
 1. 1Clipboard Master 919 downloads
 2. 2Best Clipboard 185 downloads
 3. 3Kaboom 119 downloads
 4. 4Clipboard Magic 469 downloads
 5. 5ClipSize 396 downloads
 6. 6Flashpaste Lite 370 downloads
 7. 7Visual Clipboard 151 downloads
 8. 8Duplicate Text Finder & Remover 147 downloads
 9. 9Note Taker 131 downloads
 10. 10Clipboard Calculator 75 downloads
bottom
In Windows > System Utilities::Clipboard Tools New Software
 1. 1Comfort Clipboard Pro 2361 downloads
 2. 2TwinkiePaste
 3. 3Clipboard Master 919 downloads
 4. 4Spartan Clipboard
 5. 5Best Clipboard 185 downloads
 6. 6Scratchboard 976 downloads
 7. 7Clipboard History Pro
 8. 8Clic & Capture 153 downloads
 9. 9Clip Plus
 10. 10Comfort Clipboard Lite 985 downloads
bottom