Encoding Decoding Free now FREE. Download newest version 3.5.1

Encoding Decoding Free 3.5.1

Download Download Now   Buy Now Buy Now
Size: 3 MB Buy Now License: Freeware

Encoding Decoding Free is a Security & Privacy::Encryption Tools software developed by Elefant Software. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for Encoding Decoding Free: The program is completely free, easy, fast and powerful. It is the best way to encode and decode any type of file, which also integrates seamlessly into Windows Explorer. Be used to hide all the sensitive data and important that we want to keep away from prying eyes. Here are the features: Disarming ease of use; Coding of any type of files; Integration in Windows Explorer for a more rapid; Creating one password for decryption (in addition to the hidden internal); Secure encryption of login passwords, pin codes, serial numbers, etc..; Inability of systems to be cracked by 'Brute Force' (if the password is wrong does not display the classic error message intercepted by the crackers, but it is decoded in the wrong way the file will appear illegible). Please note that - Be careful not to forget the password, otherwise we will not be able to decode the encrypted files once!

Una sencilla herramienta para cifrar o descifrar cualquier tipo de archivo Codifica Decodifica Free es una aplicación pequeña y fácil de usar que te ofrece una forma fácil, rápida y segura para codificar y descodificar cualquier tipo de archivo. Se utiliza para ocultar todos los datos importantes y confidenciales que quieres mantener lejos de las miradas indiscretas. Estas son algunas de las características clave: Codificación de cualquier tipo de archivo; Integración con Windows Explorer para explorar más rápido; Generación de una contraseña para decodificar (así como el interno oculto); Cifrado seguro de contraseñas de inicio de sesión, números PIN, códigos de serie etc.; Incapacidad de ser descrifrado mediante la 'fuerza bruta' (si la contraseña es errónea no muestra el mensaje de error clásico interceptado por los descodificadores, pero la descodifica en la dirección equivocada y el archivo aparece ilegible) Nota: Ten cuidado de no olvidar la contraseña, en caso contrario no podrás descifrar los archivos cifrados.

Il programma completamente gratuito, facile, rapido e sicuro per la codifica e decodifica di qualunque tipo di file, che si integra perfettamente anche nell'Esplora Risorse. Da utilizzare per nascondere tutti quei dati sensibili e importanti che vogliamo tenere lontani da occhi indiscreti. Ecco le caratteristiche: - Facilità d'uso disarmante; - Codifica di qualsiasi tipo di files; - Integrazione nell'Esplora risorse di WINDOWS per un utilizzo più rapido; - Creazione di un'unica password per la decodifica (oltre a quella nascosta interna); - Codifica sicura di login, passwords, codici pin, codici seriali, ecc.; - Impossibilità di essere craccato tramite sistemi 'Brute Force' (se la password è sbagliata non viene visualizzato il classico messaggio d'errore intercettabile dai crakers, ma viene decodificato in modo sbagliato il file che apparirà illeggibile). Encoding Decoding Free utilizza un algoritmo di crittografia di nostra invenzione simile a quello asimmetrico con chiave pubblica e chiave privata. La chiave pubblica è inserita direttamente all'interno del programma e ovviamente tanto 'pubblica' non è. Di per sé il programma, non dando il classico messaggio d'errore quando si sbaglia la password privata, evita l'attacco brute force apportato da numerosi programmi hacker. Anche se questi ultimi riuscissero a scoprire una delle due o tre chiavi 'pubbliche' (due o tre perché nella codifica ULTRA e ULTRA 3 il programma effettua la codifica rispettivamente con due e tre distinte chiavi, oltre a 'mischiare' i dati a livello binario). N.B. - Fate attenzione a non dimenticare la password altrimenti neppure noi saremo in grado di decodificare il file una volta codificato!!!

Encoding Decoding Free to niewielki program służący do szyfrowania wszystkich rodzajów plików. Pliki można kodować jedynie pojedynczo, zostają one poddane szyfrowaniu i są zabezpieczane hasłem, które pozwala na ich odkodowanie. Program korzysta z algorytmów AES 128, 192 i 256 bit. Dostępne jest także szyfrowanie standardowe oraz metoda zwana Ultra. Warto pamiętać, że jeżeli zapomnimy hasła, nie ma prostej możliwości odszyfrowania naszego pliku. Producent zastrzega, iż nie jest w stanie przeprowadzić takiego dekodowania. Na szczęście, program nie usuwa automatycznie szyfrowanych źródłowych plików, a jedynie tworzy ich zakodowane odpowiedniki. Możliwości programu obejmują: • szyfrowanie jakichkolwiek plików, o dowolnym rozszerzeniu, • integrację z Eksploratorem Windows, • bezpieczne szyfrowanie loginów, haseł, numerów PIN, numerów seryjnych itp., • jedynie pojedyncze hasło umożliwia dostęp do zawartości pliku, • pomiar siły hasła, • zabezpieczenie haseł przed atakami typu bruteforce. Warto wspomnieć więcej o ostatniej funkcji. Jeżeli zostanie podane niewłaściwe hasło, nie jest wyświetlany żaden komunikat o tym fakcie, gdyż często z takich wiadomości korzystają właśnie crackerzy. Tymczasem wobec braku komunikatu, hasło wydaje się im prawidłowe, ale odkodowany za jego pomocą plik będzie całkowicie nieczytelny. Program cechuje się banalnie łatwą obsługą. W opcjach wybieramy dany sposób kodowania, zaś pliki wrzucamy bezpośrednio w okno główne metodą przeciągnij i upuść lub też klikamy „Otwórz” w menu aplikacji. Po otwarciu pliku ustalamy dane hasło, narzędzie wyświetla nam komunikat o jego sile, po czym możemy przystąpić do właściwego szyfrowania. Przebiega ono dość szybko, uwzględnić jednak należy rozmiar kodowanego pliku. Jeżeli pragniemy odszyfrować wybrany plik, zwyczajnie powtarzamy na nim wszystkie czynności, które wykonywaliśmy przy kodowaniu.

Encoding Decoding Free - Бесплатная, простая и быстрая программа для безопасного шифрования и дешифрования файлов любого типа, которая также без проблем интегрируется в Windows Explorer. Используется для сокрытия важных конфиденциальных данных и всех тех, что мы хотим держать подальше от любопытных глаз. Основные характеристики: - Простота использования; - Кодирование любого типа файлов; - Интеграция в Windows Explorer для более быстрой работы; - Поддержка перетаскивания мышью (drag and drop); - Создание единого пароля для расшифровки (в дополнение к скрытым внутри); - Безопасное кодирование логинов, паролей, PIN-кодов, серийных номеров и т.д.; Неспособность системы 'Brute Force' для взлома (если пароль является неправильным не отображается классическое сообщение об ошибке, не может быть перехвачен крекерами, расшифрованный файл появится неразборчиво). Внимание: - Будьте осторожны, чтобы не забыть пароль, иначе вы не сможете расшифровать один раз зашифрованный файл! - Новые 2.xx версии не совместимы со старыми версиями 1.xx, поэтому перед использованием новой программы рекомендуется отменить старые файлы со старыми версиями Encoding Decoding Free.

是一个完全免费易用的文件加密解密软件, 而且整合成 Windows Explorer 中。    使用它你可以隐藏所有隐私数据,避免偷窃。 you can download Encoding Decoding Free 3.5.1 free now.


What's New in Encoding Decoding Free 3.5.1 [see older]

Enhanced source code

See more of Encoding Decoding Free
Enlarge
↑ Report?
ad below
Platforms: Win2000,WinXP,Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,Windows 10,WinServer,WinOther,WinVista,WinVista x64
Publisher: About Elefant Software | Elefant Software titles | Visit Elefant Software | Country: Italy
Downloads: 0 last month, 7 total
Last updated: 4 weeks ago ()
Requirements: Windows XP
Watch for updates:
Want to be notified when Encoding Decoding Free is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: NOT RATED
Rated by: 0 user(s)
      
Get the best software deals each week!