SPAMfighter Standard now FREE. Download newest version 7.6.144

SPAMfighter Standard 7.6.144

Download Download Now   Buy Now Buy Now
Size: 2 MB Buy Now License: Freeware

SPAMfighter Standard is a Security & Privacy::Anti-Spam & Anti-Spy Tools software developed by SPAMfighter. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for SPAMfighter Standard: SPAMfighter has teamed up with Microsoft to make an easy to use, stand alone, anti-spam and anti-phishing tool for Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail or Thunderbird. SPAMfighter is easy to install and use. With SPAMfighter Pro, you save time and frustration trying to sort through spam. You are also protected against the dangers of spam and phishing mails, such as harmful attachments, and identity theft. Download SPAMfighter and protect your computer and personal information in minutes. SPAMfighter works in a unique way by harnessing the power of a very large community of people who instantly report any spam or phishing message they receive. Once several people have reported the same email, it is automatically filtered for the rest of the community. Install SPAMfighter and you will stop receiving spam instantly. If by chance you do receive a spam message, you will get the satisfaction of reporting it and removing it for all other community members with a single click. Join the millions of SPAMfighters across the globe with a clean inbox. SPAMfighter is a Microsoft Gold Certified Partner and is currently available in 19 languages: English, German, French, Spanish, Portuguese, Chinese, Japanese, Russian, Swedish, Norwegian, Dutch, Italian, Greek, Suomi, Bulgarian, Czech, Thai and Danish. SPAMfighter is Microsoft Gold Certified Partner

SPAMfighter в партньорство с Microsoft създадоха най-силният, сигурен и ефективен продукт на пазара за защита срещу СПАМ-а. Ако използвате Outlook, Outlook Express или Windowds Mail и искате да се отървете от спам-пощата, просто инсталирайте SPAMfighter. Ако го използвате вкъщи, той е 100% безплатен през първия месец.

SPAMfighter je nezávislý nástroj,snadný k použití, proti spamu a phishing pro Outlook, Outlook Express, Windows Mail a Thunderbird. SPAMfighter je snadný k nainstalování i použití. Se SPAMfighter si ušetøíte èas i frustraci, kterou zažíváte pøi tøídìní spamu. Zároveò jste chránìni proti nebezpeèí spamu a phising emailù, jakými jsou napø. škodlivé pøílohy a krádeže identity. Stáhnìte si SPAMfighter a chraòte svùj poèítaè a osobní informace bìhem pár minut. SPAMfighter funguje unikátním zpùsobem ,kdy využívá síly obrovské komunity lidí, kteøí bezprostøednì hlásí jakoukoliv spam nebo phishing zprávu, kterou dostanou. Jakmile dostateèný poèet lidí nahlásilo ten stejný email, je tento automaticky filtrován pro celý zbytek komunity. Nainstalujte si SPAMfighter a okamžitì pøestanete dostávat emaily se spamem. Pokud by jste èirou náhodou dostali zprávu se spamem, dosáhnete satisfakce jeho nahlášením a odstranìním od všech ostatních èlenù komunity pouhým jedním kliknutím. Pøidejte se k milionùm SPAMfighterùm z celého svìta s èistou schránkou doruèené pošty.SPAMfighter je Microsoft Gold Certifikovaný, Partnerem a je v souèasné dobì k dispozici v 18 jazycích: Anglicky,Nìmecky,Francouzsky,Španìlsky,Portugalsky,Èínsky,Japonsky, Rusky,Švédsky,Norsky,Holandsky,Italsky,Øecky,Suomi,Bulharsky a Dánsky.

Er du på udkig efter et Outlook/Outlook Express/Thunderbird/Microsoft Mail/Microsoft Live Mail værktøj til at flytte spam og phishing mails fra din inbox, behøver du ikke kigge længere. SPAMfighter er værktøjet, du leder efter. Nemt, pålideligt og effektivt. En del anti-spam produkter er baseret på filtre og andre regelbaserede teknologier, men spammere arbejder hver dag på at komme uden om disse filtre. Hvad der virker den ene dag, virker ikke den næste. SPAMfighter benytter sig af en meget anderledes strategi. SPAMfighter udnytter at et meget stort antal mennesker, der hele tiden rapporterer enhver spam eller phishing mail, de modtager. Når flere en gang har rapporteret den samme mail, vil den automatisk blive flyttet for resten af brugerne. På denne måde er der meget få mennesker, der vil se den gågældende spam- eller phishing mail. Derfor er en masse spam og phishing mails slettet før de når brugerne, men måden vi gør dette på, er en hemmelighed og ikke noget, vi vil røbe. Spammerne læser måske også dette. Hvis du bruger SPAMfighter, vil du stoppe med at modtage spam, og hvis du mod forventning modtager en spam mail, vil du få tilfredsstillelsen af at rapportere den og fjerne den for alle de andre brugere med et enkelt klik. Slut dig sammen med de mere end 7,6 million SPAMfighters kloden over, der har en ren inbox. SPAMfighter fås på følgende sprog: Engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, kinesisk, japansk, russisk, svensk, norsk, hollandsk, italiensk, græsk, finsk, bulgarsk, thailandsk, tjekkisk og dansk.

Sind Sie auf der Suche nach einem Plug-In für Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail, Windows Mail oder Thunderbird, um Ihren Posteingang von lästigen Spammails und Phishingmails zu befreien? Mit SPAMfighter haben Sie ein einfaches, zuverlässiges und effektives Werkzeug für genau diesen Zweck gefunden. Viele Anti-Spam-Tools verwenden Filterregeln zur Erkennung von Spam, doch die Spammer erfinden täglich neue Wege, um derartige Filter zu umgehen - was heute noch funktioniert, versagt bereits morgen kläglich. SPAMfighter geht einen Schritt weiter: seine riesige Benutzergemeinde zeigt unerwünschte Werbemails unverzüglich an. Wurde die gleiche E-Mail einige Male angezeigt, hält SPAMfighter sie automatisch von allen Benutzern fern - so bekommt nur eine Minderheit den Spam jemals zu Gesicht. Viele Werbemails und Phishingversuche werden bereits zuvor vom SPAMfighter-Netzwerk gestoppt, bevor auch nur ein einziger Teilnehmer sie erhält - wie das funktioniert, müssen wir leider für uns behalten, denn auch Spammer lesen diese Seite ;-) Durch die Verwendung von SPAMfighter erhalten Sie ab sofort und dauerhaft weit weniger Werbemüll. Sollte doch einmal eine Spammail hindurchdringen, zeigen Sie sie mit einem Klick an und verhindern dadurch, daß diese und ähnliche Mails andere Benutzer erreichen. Machen Sie es über 5.6 Millionen zufriedenen Benutzern weltweit nach - befreien Sie Ihre E-Mails von lästigem und zeitraubenden Werbemüll. SPAMfighter ist derzeit in deutscher, englischer, französischer, italienischer, holländischer, spanischer, portugiesischer, schwedischer, dänischer, chinesischer, japanischer, russischer, norwegischer, griechischer, finnischer, Tschechisch, Thailändisch und bulgarischer Sprache erhältlich.

Εάν ψάχνετε για ένα εργαλείο αφαίρεσης μηνυμάτων spam και phishing από το γραμματοκιβώτιο για Outlook ή Outlook Express το βρήκατε. Ο SPAMfighter είναι το εργαλείο που ψάχνετε. Απλό, αξιόπιστο και αποδοτικό. Πολλά προϊόντα αντί-spam βασίζονται σε φίλτρα και άλλες τεχνολογίες βάσει κανόνων, αλλά οι spammers εργάζονται κάθε μέρα για να παρακάμψουν αυτά τα φίλτρα. Ότι είναι αποτελεσματικό μια μέρα, δεν είναι την επόμενη. Ο SPAMfighter χρησιμοποιεί μια πολύ διαφορετική στρατηγική. Ο SPAMfighter εφαρμόζει την δύναμη μιας πολύ μεγάλης κοινότητας ατόμων που άμεσα αναφέρουν κάθε μήνυμα spam ή phishing που λαβαίνουν. Άπαξ μερικά άτομα αναφέρουν το ίδιο email, φιλτράρεται αυτόματα από τους υπόλοιπους της κοινότητας. Με αυτό τον τρόπο, ελάχιστα άτομα της κοινότητας θα αντιμετωπίσουν το μήνυμα spam ή phishing. Επιπρόσθετα, πολλά μηνύματα spam και phishing φιλτράρονται πριν ακόμα φτάσουν στην κοινότητα, αλλά ο τρόπος που κάνουμε αυτό παραμένει μυστικό και δεν το κοινοποιούμε. Οι spammers μπορεί να διαβάζουν για μας επίσης ;-). Εάν χρησιμοποιείστε τον SPAMfighter, θα σταματήσετε να λαβαίνετε spam αμέσως, και εάν τυχόν λάβετε ένα μήνυμα spam, θα έχετε την ικανοποίηση να το αναφέρετε και να το αφαιρέσετε από όλα τα άλλα μέλη του community μ'ένα μόνο κλικ. Συμμαχήστε με τους άνω του 6 εκατομ. SPAMfighters παγκοσμίως με καθαρό γραμματοκιβώτιο. Ο SPAMfighter υποστηρίζεται τώρα στα: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανέζικα, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά και Σουόμι.

Si está buscando una herramienta para Outlook, Outlook Express, Windows Mail y Thunderbird para eliminar spam y correos phishing de su bandeja de entrada, no siga buscando. SPAMfighter es la herramienta que necesita. Simple, fiable y eficiente. Un montón de productos anti-spam se fían de filtros y otras tecnologías basadas en reglas, pero los spammeadores consigue evitar dichos filtros todos los días. Lo que funciona un día, deja de funcionar el siguiente. SPAMfighter usa una estrategia muy diferente. SPAMfighter hace uso del poder de una amplia comunidad de personas que denuncian inmediatamente cualquier spam o correo phishing que reciben. Una vez varias personas han denunciado el mismo correo, éste es automáticamente filtrado para el resto de la comunidad. De esta manera, muy poca gente en la comunidad llegará nunca a ver el correo no deseado. Además, cantidad de correos no deseados son filtrados incluso antes de llegar a la comunidad, pero la manera en la que lo hacemos en un secreto que no revelamos, puede que el enemigo esté también leyendo ;-). Si utiliza SPAMfighter, dejará de recibir spam al instante, y si por casualidad recibe uno, obtendrá la satisfacción de denunciarlo y eliminarlo para el resto de la comunidad con un simple click. Únase a más de 6 millones de SPAMfighters a lo largo del planeta que tienen una bandeja de entrada limpia. Idiomas: Inglés. Alemán, Francés, Español, Danés, Chino, Japonés, Ruso. Sueco, Noruego, Holandés, Italiano y Griego.

Mikäli etsit Outlookille tai Outlook Expressille tai Thunderbird työkalua roskapostien poistamiseen, älä etsi enää pidempään. SPAMfighter on juuri se työkalu jota etsit. Helppokäyttöinen, luotettava ja tehokas. Monet roskapostisuodattimet pohjautuvat sääntöjen luomiseen, mutta roskapostittajilla on monia keinoja välttää joutumasta kiinni. Mikä toimii kerran, ei välttämättä toimi enää toisella kerralla. SPAMfighter käyttää erilaista strategiaa. SPAMfighterin teho perustuu ihmisiin, ei sääntöihin. Aina saadessaan roskapostia, siitä raportoidaan keskuspalvelimelle jonka jälkeen viesti voidaan automaattisesti suodattaa kaikilta muilta ohjelman käyttäjiltä. Tällä tavalla hyvin harva ohjelman käyttäjä ehtii törmäämään omassa postilaatikossaan samaan roskapostiin. Ohjelma käyttää myös muita keinoja roskapostien tunnistamiseen, mutta nämä keinot haluamme pitää toistaiseksi liikesalaisuutenamme. Roskapostittajatkin saattavat lukea sivujamme ;-). Mikäli käytät SPAMfighteria, loppuu roskapostien tulo välittömästi. Ja mikäli kuitenkin satut saamaan roskapostia, voit ilmoittaa siitä eteenpäin keskuspalvelimella olevaan tietokantaan kätevästi yhtä painiketta klikkaamalla. Liity yli miljoonan SPAMfighter-käyttäjän joukkoon 209 eri maassa. SPAMfighterin käyttökielet: englanti, saksa, ranska, espanja, kiina, ruotsi, norja, hollanti, italia, kreikka, suomi ja tanska.

Si vous cherchez un outil pour Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail, Windows Mail ou Thunderbird pour supprimer les mails spam et phishing de votre boîte de réception, SPAMfighter est l'outil recherché. Simple, fiable et efficace. Beaucoup de produits anti-spam reposent sur des filtres et autres technologies basées sur des règles, mais les spammers savent contourner ces filtres. Ce qui est efficace un jour ne l'est plus le lendemain. SPAMfighter a une stratégie différente. SPAMfighter exploite la puissance d'un large groupe de personnes qui dénonce instantanément tout message spam et phishing reçu. Quand plusieurs personnes ont dénoncé le même mail, il est filtré automatiquement pour le reste de la communauté. Ce qui fait que peu de membres de la communauté verront ce mail. En plus, beaucoup de mails spam et phishing sont filtrés avant qu'ils n'atteignent la communauté. Mais nous ne voulons pas dévoiler comment nous faisons, car les spammers peuvent lire ces lignes :) Si vous utilisez SPAMfighter, vous cesserez de recevoir des mails spam instantanément, et si vous recevez du spam, vous aurez le plaisir de le dénoncer et d'épargner ainsi le reste de la communauté en un seul clic. Rejoignez plus d'6 million de SPAMfighters de par le monde ayant une boîte de réception “propre”. SPAMfighter existe en anglais, allemand, français, espagnol, danois, finnois, chinois, japonais, russe, suédois, norvégien, néerlandais, italien, grec, bulgare.

Se stai cercando uno strumento che rimuova le email spam e phishing dalla tua casella postale di Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail ed Thunderbird, ferma qua la tua ricerca. SPAMfighter è lo strumento che stai cercando. Facile, affidabile ed efficiente. Molti prodotti anti-spam si affidano a filtri ed altre tecnologie basate su sistemi di regole, ma gli spammers cercano ogni giorno di aggirare questi metodi. Quello che funziona oggi, già domani è obsoleto. SPAMfighter utilizza una strategia differente. SPAMfighter sfrutta il potere di una grande community di persone che istantaneamente segnalano qualsiasi email spam o phishing che ricevono. Quando diverse persone segnalano la stessa email, questa viene automaticamente filtrata per il resto della community. In questo modo solo poche persone nella community riceveranno l'email spam o phishing. Inoltre molte email spam e phishing vengono filtrate prima ancora di poter raggiungere la community, ma il modo in cui lo facciamo è un segreto che non possiamo rivelare. Gli spammers potrebbere sempre ascoltarci ;-). Utilizzando SPAMfighter, immediatamente smetterai di ricevere email spam e, se per caso ne dovessi ricevere una, avrai la soddisfazione di poterla segnalare ed rimuoverla dal resto della community in un solo click. Unisciti agli oltre 7,6 milioni di SPAMfighters nel mondo. Disponibile in: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese Danese, Finnico Cinese, Giapponese, Russo, Svedese, Norvegese, Olandese, Greco, Bulgaro ed Italiano.

あなたが、Outlook あるいはOutlook Express をお使いで、迷惑メールやフィシングメールをあなたの受信箱から駆除する方策をお探しなら、もうこれ以上探し続ける必要はありません。SPAMfighterが、まさにあなたのお探しのツールです。使い方簡単で頼りがいがあり、しかも効果的。多くのスパム対抗プロダクトは、スパムの特性からふるいにかける方法やその他、法則に基づいてスパムを割り出す技術に依存していますが、スパムメールの送り手たちは、それらの技術の裏をかこうと日々頭を絞っているわけで、今日作用した特効薬が明日はもう効かない、といった状況です。それに比して、SPAMfighterが採用してる方法は、全く異なる考え方に基づいています。SPAMfighterの力の源は、その非常に大きなコミュニティーです。数多くのメンバーの一人一人が、迷惑メールやフィシング・メッセージを受信すると即座にリポートする仕組みになっています。幾人かのメンバーが同じメールをリポートすると、そのメールは自動的にその他の全てのメンバーの受信箱から除去されるわけです。このように、コミュニティーのほとんどのメンバーがスパムやフィシング・メールから保護されているというわけです。加えて、私達は、多くのスパムやフィシング・メールをそれらがコミュニティーに届く以前に取り除いてしまう方法を併用しています。ただし、その方法は企業秘密です(スパムの送り手たちがこれを読んでいるかもしれませんから(笑))。あなたがSPAMfighterをお使いになれば、あなたに届くスパムメールは直ちに無くなるでしょう。仮に万が一受信してしまったとしても、ボタンひとつのクリック操作でこれをリポートし、コミュニティーの他の全てのメンバーの受信箱からそのスパムメールを除去するのに貢献したという、満足感を得ることが出来るわけです。あなたも世界各国150万人を超えるSPAMfighterメンバーになって、きれいな受信箱の仲間入りをしませんか? SPAMfighterは現在:英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、日本語、ロシア語、スウェーデン語、ノルウェー語、オランダ語、イタリア語、ギリシャ語、フィンランド語、ブルガリア語、そしてデンマーク語、チェコ語、タイ語、の各言語でご使用可能です。

Als u op zoek bent naar een manier om in Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail of Thunderbird spam en phishing e-mails uit uw inbox te laten verwijderen, hoeft u niet verder te zoeken. SPAMfighter is het instrument waar u naar zoekt. Makkelijk, betrouwbaar en efficient. Veel anti-spam produkten zijn afhankelijk van filters en andere regel gebonden technologieën. Helaas werken spammers elke dag om deze filters heen. Wat de ene dag werkt, werkt de volgende dag niet meer. SPAMfighter gebruikt een totaal andere strategie. SPAMfighter werkt met de kracht van een grote community mensen welke continue spam of phishing berichten die zij ontvangen rapporteren. Wanneer een aantal mensen dezelfde e-mail hebben gerapporteerd, wordt deze automatisch gefilterd voor de rest van de community. Op deze manier zien maar een paar mensen in de community ooit spam of phishing e-mails. Bovendien worden veel spam en phishing e-mails gefilterd voordat deze ooit de community bereiken, maar hoe we dat doen houden we geheim. Wanneer u SPAMfighter gebruikt, zult u geen spam meer ontvangen, en mocht u er per ongeluk toch één ontvangen, dan kunt u deze rapporteren met 1 eenvoudige klik. Tevens heeft u door het rapporteren de spammail voor alle andere community leden verwijderd. Doe mee met 7,6 miljoen SPAMfighters wereldwijd die een spamvrije inbox hebben. SPAMfighter is momenteel verkrijgbaar in Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Chinees, Japans, Russisch, Zweeds, Noors, Nederlands, Italiaans, Grieks, Fins, Bulgaars, Tsjechisch, Thais en Deens.

Hvis du leter etter et verktøy for Outlook, Outlook Express, Windows Mail eller Thunderbird til å fjerne søppelpost eller phishing epost fra din innboks trenger du ikke å lete lenger. SPAMfighter er verktøyet du leter etter. Enkel, pålitelig og effektiv. Mange anti-spam produkter bruker filtre og regelbasert teknologier, men spammere jobber døgnet rundt for å unngå disse filtre. Det som virker i dag, virker ikke i morgen. SPAMfighter bruker en helt annen strategi. SPAMfighter drar nytte av et stort nettverk av folk som øyeblikkelig rapporterer om søppelpost eller phishing meldinger de mottar. Med èn gang flere brukere har rapportert samme epost, vil det automatisk filtrere bort for de andre brukerne. På denne måten vil svært få folk i dette nettverket aldri noensinne se søppelpost eller phishing epost. I tillegg vil mye av søppel- og phishing epost bli filtrert bort før de i det hele tatt rekker dette brukernettverket, men måten vi gjør det på er en hemmelighet og ikke noe vi gir fra oss. Spammerne leser kanskje om oss også ;-) Hvis du bruker SPAMfighter, vil du med èn gang unngå å få søppelpost, og skulle du likevel motta en søppelpost, får du gleden av å rapportere den og fjerne den fra alle andre brukermedlemmer med ett enkelt klikk. Bli med over 7,6 millioner SPAMfightere over hele kloden som har en ren innboks. SPAMfighter er foreløpig tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, kinesisk, japansk, russisk, svensk, norsk, nederlandsk, italiensk, gresk, finsk, bulgarsk, tsjekkisk, thai og dansk.

SPAMfighter współpracuje z firmą Microsoft, aby zbudować najsilniejszy, najbezpieczniejsze i najbardziej skuteczne anty filtr antyspamowy na rynku. Jeśli korzystasz z programu Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail, Windows Mail lub Thunderbird i chcesz pozbyć się spamu, wystarczy zainstalować SPAMfighter.

SPAMfighter é uma ferramenta de anti spam/phishing fácil de usar e independente para Outlook/Express, Windows Mail e Thunderbird. SPAMfighter é fácil de instalar e usar. Com SPAMfighter você economiza tempo e frustração tentando selecionar o que não são spams. Você também está protegido contra o perigo de emails de spam e phishing, como os nocivos anexos e roubo de identidade. Faça o download de SPAMfighter e proteja seu computador e suas informações pessoais em minutos. SPAMfighter funciona em um único modo canalizando o poder de uma grande comunidade de pessoas que instantaneamente informam qualquer mensagem de spam ou phishing que eles receberam. Uma vez que pessoas suficientes informarem o mesmo email, este será automaticamente filtrado para o resto da comunidade. Instale SPAMfighter e você irá parar de receber spam instantaneamente. Se você de qualquer forma receber uma mensagem de spam, você terá a satisfação em informar este email e este será removido para todos os membros da comunidade com um simples clique. Se junte aos milhões de lutadores contra spam ao redor do mundo que têm uma caixa de correio limpa. SPAMfighter é um parceiro certificado da Microsoft Gold e está atualmente disponível em 18 idiomas: inglês, alemão, francês, espanhol, português, chinês, japonês, russo, sueco, norueguês, holandês, italiano, grego, finlandês, português, dinamarquês, tailandês e tcheco.

Если Вы ищете инструмент для Microsoft Outlook и Outlook Express и Thunderbird и Mozilla Thunderbird, удаляющий спам- и фишинг-почту из Вашего ящика, то SPAMfighter - это то, что Вам нужно. Просто, надёжно и эффективно. Множество программ по борьбе со спамом полагаются на фильтры и другие автоматические системы, но рассыльщики спама работают каждый день над методами обхождения фильтров. Таким образом, эти фильтры сегодня работают, а завтра - нет. У SPAMfighter-а - другая стратегия. SPAMfighter использует большое сообщество людей, которые постоянно информируют о получении спам- или фишинг-писем. И если несколько человек обозначили одно и то же письмо как спам, то оно автоматически удалится для всех пользователей. Таким образом лишь небольшое количество людей сталкивается со спам- или фишинг-почтой. В добавок ко всему, огромное количество спам- и фишинг-сообщений отсортировывается не доходя до пользователей. Но мы не будем раскрывать наш секрет успеха. Так как это могут прочитать рассыльщики спама ;-). Если Вы будете использовать SPAMfighter-ом, то Вы больше не будете получать спам-письма, и если Вам всёже доведётся получить такое письмо, то Вы получите несомненное удовольствие проинформировав о нем и удалив его для всех пользователей, нажатием всего лишь одной клавиши. Присоединяйтесь к миллионам SPAMfighter-ов со всего мира. Языки: английский, немецкий, французский, испанский, португальский, финский, китайский, японский, русский, шведский, норвежский, голландский, итальянский, греческий, болгарский, Чешский,Тайский и датский.

Om du letar efter ett verktyg för Outlook, Outlook Express, Windows Mail eller Thunderbird som tar bort skräppost och phisingbedrägerier från din inkorg, leta då inte mer. SPAMfighter är verktyget du letar efter. Enkelt, pålitligt och effektivt. Många program för att hindra skräppost litar på filter och andra regelbaserade teknologier, men de som skickar skräppost arbetar varje dag med att försöka komma runt dessa filter. Vad som fungerar ena dagen fungerar inte nästa. SPAMfighter använder en annan strategi. SPAMfighter använder kraften av ett stort community med människor som direkt rapporterar skräppost och phisingbedrägerier. Så fort flera människor har rapporterat samma e-postmeddelande filtreras det automatiskt bort från alla användares inkorgar. Mycket av skräpposten filtreras också bort innan de ens når ut till community men hur det sker är en hemlighet och inget vi kommer att berätta om. De som skickar skräppost kan ju också läsa denna text ;-). Om du använder SPAMfighter kommer du omedelbart att se att du ej längre får någon skräppost, och skulle du mot all förmodan få ett skräppostmeddelande, får du nöjet av att rapportera det och ta bort det från alla andra medlemmars inkorgar. Gå med de mer än 6 miljoner SPAMfighters runt vår jord som har en ren inkorg. SPAMfighter finns förnärvarande på följande språk: Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Danska, Kinesiska, Japanska, Ryska, Svenska, Norska, Holländska, Italienska, Grekiska, Finska, Ryska, Bulgariska, Tjeckiska och Thai.

สแปมไฟท์เตอร์ เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำงานได้ด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือกำจัดสแปมและฟิชชิ่งสำหรับ Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail และ Windows Mail แล้วยังง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานอีกด้วย ด้วยโปรแกรมสแปมไฟท์เตอร์ คุณจะประหยัดทั้งเวลาและความยุ่งยากในการพยายามแยกสแปมออกไป แล้วคุณยังได้รับการปกป้องจากอันตรายจากเมลสแปมและฟิชชิ่งทั้งหลาย เช่นไฟล์อันตรายที่แนบมาพร้อมอีเมล และการขโมยรหัส ดาวน์โหลดสปมไฟท์เตอร์เพื่อปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลส่วนตัวในเวลาไม่กี่นาที สแปมไฟท์เตอร์ทำงานในวิธีเฉพาะด้วยพลังควบคุมจากกลุ่มผู้ใช้ขนาดใหญ่มาก ซึ่งเป็นผู้รายงานข้อความสแปมและ ฟิชชิ่งทันทีเมื่อพวกเขาได้รับมัน และเมื่อมีคนหลายคนรายงานอีเมลเดียวกัน มันก็จะถูกกรองโดยอัตโนมัติจากผู้ใช้ที่เหลือ ทำการติดตั้งสแปมไฟท์เตอร์สิครับ แล้วคุณจะหยุดสแปมที่ถูกส่งมาได้ทันที ถ้าคุณยังคงได้รับอีเมลสแปมอยู่ คุณมีสิทธิ์ที่จะรายงานและกำจัดมันจากสมาชิกกลุ่มผู้ใช้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ใช้สแปมไฟท์เตอร์หลายล้านคนข้ามเครือข่ายที่มีกล่องจดหมายไร้สแปม สแปมไฟท์เตอร์ คือ Microsoft Gold Certified Partner และขณะนี้เรามีภาคภาษากว่า 18 ภาษา: อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, สเปนนิช, โปรตุกีส, จีน, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, สวีดิช, นอร์วีเจียน, ดัทช์, อิตาเลียน, กรีก, ซวามิ, เชค, ไทย, บัลแกเรียนและเดนิช

如果您正在寻找一种可以转移并删除Outlook 或Outlook Express收件箱中的垃圾邮件或网络钓鱼的工具. SPAMfighter就是您想要的工具.简单, 可靠, 有效. 许多反垃圾邮件产品都是依赖于过滤器和普通的技术来过滤垃圾邮件, 但垃圾邮件制造者们每天也在这些过滤器前工作着.这种方法是行不通的. SPAMfighter采用不同的战术,利用强大的社区力量,来处理垃圾邮件和欺诈邮件,也就是说一旦有少数用户报告同一封垃圾邮件或网络钓鱼诡计等欺诈性邮件,则过滤器会自动的将这封邮件在其他社区成员的邮件中同时过滤掉.这样,几乎没有多少用户可以再看到该垃圾邮件或欺诈邮件. 另外,许多垃圾邮件和欺诈邮件在到达社区前已被过滤器过滤,这也是我们所能解决问题的秘密武器.因而,当您开始使用SPAMfighter,您将会立即停止接收垃圾邮件,如果一旦您收到了垃圾邮件的信息,您会带有满足感的去报告这个邮件,并且在您轻轻点击一个按钮后,会帮助其他社区成员摆脱这封垃圾邮件。要想拥有一个干净的收件箱,欢迎加入我们跨越半球的多于240万用户的SPAMfighter团队. 语言: 英语, 德语, 法语, 西班牙语, 丹麦语, 芬兰语, 中文, 日语, 俄语, 瑞典语, 挪威语, 荷兰语, 意大利语, 希腊语, 保加利亚语. you can download SPAMfighter Standard 7.6.144 free now.


Follow SPAMfighter on social media:
facebook twitter g+ linkedin

What's New in SPAMfighter Standard 7.6.144 [see older]

*Better logging

See more of SPAMfighter Standard
Enlarge
↑ Report?
ad below
Platforms: Win2000,WinXP,Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,Windows 10,WinServer,WinOther,Windows2000,Windows2003,Windows Server 2000,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008r2,Windows Server 2012,Windows Tablet PC Edition 2005,Windows Media Center
Publisher: About SPAMfighter | SPAMfighter titles | Visit SPAMfighter | Country: Denmark
Downloads: 6 so far this month, 0 last month, 255 total
Last updated: 3 weeks ago ()
Requirements: Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail or Thunderbird
Watch for updates:
Want to be notified when SPAMfighter Standard is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: 5.00 / 5
Rated by: 1 user(s)
* * * * *  
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Windows > Security & Privacy::Anti-Spam & Anti-Spy Tools Free Downloads
 1. 1TextPipe Standard 392797 downloads
 2. 2AnyChart JS Charts and Dashboards 19496 downloads
 3. 3MixPad Professional Audio Mixer 6965 downloads
 4. 4Touch-It - Virtual keyboard 6796 downloads
 5. 5Prism Plus Edition 3318 downloads
 6. 6Driver Genius 2490 downloads
 7. 7Comfort Clipboard Pro 2386 downloads
 8. 8Switch Plus 2272 downloads
 9. 9BlindScanner 2156 downloads
 10. 10Scanitto Pro 2113 downloads
bottom
In Windows > Security & Privacy::Anti-Spam & Anti-Spy Tools Top Freeware
 1. 1CleanMail Server Free 126 downloads
 2. 2Blue Spyware Remover 139 downloads
 3. 3SPAMfighter Standard 255 downloads
 4. 4Splitcam Clone Video 213 downloads
 5. 5FreeFixer 196 downloads
 6. 6Ad/Spyware Terminator 152 downloads
 7. 7Free Antispam Scanner 149 downloads
 8. 8~ 1 SpamItBack 131 downloads
 9. 9Antispam Software 128 downloads
 10. 10Phishing Detector 117 downloads
bottom