MITCalc now FREE. Download newest version 1.73

MITCalc 1.73

Download Download Now   Buy Now Buy Now
Size: 50 MB $ 88.00 License: Shareware

MITCalc is a Graphic Apps::CAD software developed by MITCalc. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for MITCalc: MITCalc is a multi-language set of mechanical, industrial and technical calculations for the day-to-day routines. It will reliably, precisely, and most of all quickly guide customer through the design of components, the solution of a technical problem, or a calculation of an engineering point without any significant need for expert knowledge. MITCalc contains both design and check calculations of many common tasks, such as: spur and bevel gear, worm gear, planetary gear, gear rack, belt and chain gear, bearings, beam, pins, buckling, shafts, springs, bolt connection, shaft connection, welding, tolerance analysis, tolerances, plates, shells, aerodynamics, technical formulas and many others. There are also many material, comparison, and decision tables, including a system for the administration of resolved tasks. The calculations support both Imperial and Metric units and are processed according to ANSI, ISO, DIN, EN, BS, CSN and Japanese standards. It is an open system designed in Microsoft Excel which allows not only easy user-defined modifications and user extensions without any programming skills, but also mutual interconnection of the calculations, which is unique in the development of tailor-made complex calculations. The sophisticated interaction with many 2D CAD systems (AutoCAD, AutoCAD LT, IntelliCAD, Ashlar Graphite, TurboCAD, BricsCAD, ZWCAD, ProgeCAD) allows the relevant drawing to be developed in a few seconds. The support of 3D CAD systems covers Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge and Creo.

MITCalc je sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů pro každodenní praxi. Spolehlivě, přesně a hlavne rychle vás provede návrhem soucásti, řešením technického problému či výpočtem strojírenského uzlu bez větších nároků na speciální odborné znalosti. MITCalc obsahuje návrhové a kontrolní výpocty napríklad pro: čelní ozubení (vnejší a vnitrní), kuželové ozubení, šnekové ozubení, planetový prevod, ozubenný hřeben, klínové řemeny, ozubené řemeny, řetězové převody, ložiska, nosníky, vzpěr, hřídele, pružiny, šroubový spoj, spojení hrídelí, tolerance, tolerancní analýzu, nalisovaný spoj, čepy, svarové spoje, technické vzorce, aerodynamiku a mnoha dalších. K dispozici máte také řadu materiálových, srovnávacích a rozhodovacích tabulek včetně systému pro správu vyřešených úkolů. Je to otevřený systém navržený v Microsoft Excelu, ve kterém můžete provádět úpravy či uživatelská rozšíření bez jakýchkoli programátorských znalostí. Navíc je možné jednoduché propojování jednotlivých částí jak mezi sebou, tak s vašimi výpočty a vašimi tabulkami. Snadno si tak postavíte řešení speciálního úkolu na míru. Výpocty podporují nejrozšírenejší 2D (AutoCAD, AutoCAD LT, IntelliCAD, Ashlar Graphite, TurboCAD, BricsCAD, ZWCAD, ProgeCAD) a 3D CAD systémy (Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge, Creo), metrický a palcový systém jednotek a jsou provedené podle řady národních a zahraničních norem (ČSN, ISO, DIN, EN, BS, ANSI, JP...)

MITCalc ist ein Satz technischer, maschinenbaulicher und industrieller Berechnungen für die alltägliche Praxis. Sie wird Sie zuverlässig, exakt und vor allem schnell durch den Entwurf eines Teiles, die Lösung eines technischen Problems oder die Berechnung eines Maschinenbauknotenpunktes, ohne größere Ansprüche an spezielle Fachkenntnisse führen. MITCalc umfasst die Entwurfs- und Kontrollberechnungen beispielsweise für Stirnverzahnung, Kegelradverzahnung, Schneckeverzahnung, Planetengetriebe, Zahnstange, Keilriemen, Zahnriemen und Kettengetriebe, Wälzlagern, Träger, Knickung, Wellen, Federn, Schraubenverbindungen, Wellenverbindungen, Kraftschlüssige Wellenverbindungen, Stiftverbindungen, Toleranzen, Toleranzanalyse, Schweißverbindungen, Technische Formeln und mehr. Zur Verfügung haben Sie auch eine Reihe von Werkstoff-, Vergleichs- und Entscheidungstabellen, einschließlich des Systems für die Verwaltung der gelösten Aufgaben. Die Berechnungen unterstützen die verbreitetsten 2D (AutoCAD, AutoCAD LT, IntelliCAD, Ashlar Graphite, TurboCAD, BricsCAD, ZWCAD, ProgeCAD...) und 3D CAD Systeme (Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge, Creo) und sind nach vielen National- und ausländischen Normen (ANSI, ISO, DIN, EN, BS, Japanese...) verfasst.

MITCalc représente un ensemble de calculs pour une pratique quotidienne. Il vous guide de maniere fiable, exact et surtout rapide dans la conception d'une piece, dans la solution d'un probleme technique ou le calcul d'un noud de construction mécanique sans exiger des connaissances spéciales. MITCalc contient les calculs de conception et de contrôle tels que: denture frontale, denture conique, engrenages a vis sans fin, engrenage planétaire, courroies trapézoidales, courroies dentées, engrenages à vis sans fin, transmissions a chaînes, roulements, poutres droites, arbre, ressorts, assemblage par boulon, assemblage des arbres, tolérance, assemblage a la presse, analyse de la tolérance, assemblages par soudure, formules techniques et autres y compris un bon nombre de tableaux des matériaux, de comparaison et les systemes de gestion des problemes résolus. Les calculs sont compatibles avec la plupart des types du 2D et de systemes (AutoCAD, AutoCAD LT, IntelliCAD, Ashlar Graphite, TurboCAD, BricsCAD, ZWCAD, ProgeCAD...) de DAO 3D (Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge, Creo), soutiennent les unités impériales et métriques, et sont traités selon la norme ANSI, l'OIN, le DIN, le EN, le BS, le Japonais et d'autres normes communes. you can download MITCalc 1.73 free now.


Follow MITCalc on social media:
facebook

What's New in MITCalc 1.73 [see older]

New calculation module - Gear rack design, Vehicle aerodynamics, External ballistics, Calculation of the involute gearing geometry Calculation extensions - Spur gear external, internal, planetary, Bolted connection

See more of MITCalc
Enlarge
↑ Report?
ad below
Platforms: Win2000,WinXP,Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,Windows 10,WinServer,WinOther,WinVista,WinVista x64
Publisher: About MITCalc | MITCalc titles | Visit MITCalc | Country: Czech Republic
Downloads: 1 so far this month, 1 last month, 8 total
Last updated: 7 months ago ()
Requirements: Microsoft Excel (97, 2000, XP, 2010, 2013, 2016...)
Watch for updates:
Want to be notified when MITCalc is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: NOT RATED
Rated by: 0 user(s)
    
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Windows > Free Downloads
 1. 1TextPipe Standard 392794 downloads
 2. 2AnyChart JS Charts and Dashboards 19184 downloads
 3. 3ActivePresenter 13233 downloads
 4. 4MixPad Professional Audio Mixer 6962 downloads
 5. 5Touch-It - Virtual keyboard 6501 downloads
 6. 6Prism Plus Edition 3316 downloads
 7. 7Driver Genius 2487 downloads
 8. 8Comfort Clipboard Pro 2385 downloads
 9. 9Switch Plus 2270 downloads
 10. 10BlindScanner 2155 downloads
bottom
In Windows > Top Freeware
bottom