eyeblink now FREE. Download newest version 2.3

eyeblink 2.3

Download Download Now   Buy Now Buy Now
Size: 77 MB $ 14.00 License: Shareware

eyeblink is a Business::Office Suites & Tools software developed by Ing. Andrej Fogelton. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for eyeblink: Eyestrain, dryness, itchiness, burning, red eyes or blurred vision are common symptoms of dry eye syndrome. Healthy human blinks 10 to 15 times per minute. In front of the computer screen 70% of users, blink up to 60% less. One of the main reason of our low blink rate in front of the computer screen is the excessive screen brightness. Eyeblink measures your blink rate using webcam approximately every half hour for 3 minutes. It is sufficient, because blink rate changes slowly. In a case of low blink rate, Eyeblink trains you to blink more using interactive reminder, which rolls out of the upper right corner of the screen and go away after you blink. The best thing is, that the reminder does not have to even show up. Eyeblink first observes user for few seconds and only in case of low blink rate the reminder appear. Eyeblink observes the room light every 2 minutes and adjusts the screen brightness to make your eyes comfortable. Basic version is free of charge and it includes blink rate measurements, manual brightness control and blink detection demo. Premium version includes personalized training, which helps you blink more and auto brightness. Premium functionality is free to try for 14days.

Bolest očí, suchost, tření, pocit cizího tělíska, pálení, červené oči nebo zamlžené vidění jsou běžné příznaky syndromu suchého oka. Zdravý člověk mrká 10 až 15 krát za minutu. Před obrazovkou počítače 70% uživatelů mrká i o 60% méně. Jedním z hlavních důvodů nízké frekvence mrkání je nadměrný jas obrazovky. Eyeblink využívá kameru na měření frekvence mrkání přibližně každou půl hodinu po dobu 3 minut. Je to dostatončné, protože frekvence se mění během práce pomalu. V případě nízké frekvence mrkání Eyeblink vás trénuje mrkat více s využitím interaktivní oznámení, která se vysune z pravého horního rohu obrazovky a zmizí hned, když mrknete. Nejlepší je, že jeho oznámení se nemusí ani zobrazit. Eyeblink nejdříve detekuje zda nenastane mrknutí do pár vteřin a pouze v případě nízké frekvence mrkání oznámení zobrazí. Eyeblink měří osvětlení v místnosti přibližně každé 2 minuty a nastavuje jas obrazovky aby to bylo příjemné pro vaše oči. Základní verze je zdarma a zahrnuje měření mrkání, manuální nastavování jasu a demo detekce mrkání. Prémium verze zahrnuje personalizovaný trénink, který pomáhá více mrkat a automatické nastavení jasu. Prémiová funkcionalita je zdarma k vyzkoušení na 14 dní.

Bolesť očí, suchosť, trenie, pocit cudzieho telieska, pálenie, červené oči alebo zahmlené videnie sú bežné symptómy syndrómu suchého oka. Zdravý človek žmurká 10 až 15 krát za minútu. Pred obrazovkou počítača 70% používateľov žmurká aj o 60% menej. Jedným z hlavných dôvodov nízkej frekvencie žmurkania je nadmerný jas obrazovky. Eyeblink využíva kameru na meranie frekvencie žmurkania približne každú pol hodinu po dobu 3 minút. Je to dostatončné, pretože frekvencia sa mení počas práce pomaly. V prípade nízkej frekvencie žmurkania Eyeblink vás trénuje žmurkať viac s využitím interaktívnej notifikácie, ktorá sa vysunie z pravého horného rohu obrazovky a zmizne hneď, keď žmurknete. Najlepšie je, že notifikácia sa nemusí ani zobraziť. Eyeblink najskôr deteguje či nenastane žmurknutie do pár sekúnd a iba v prípade nízkej frekvencie žmurkania zobrazí notifikáciu. Eyeblink meria osvetlenie v miestnosti približne každé 2 minúty a nastavuje jas obrazovky aby to bolo príjemné pre vaše oči. Základná verzia je zadarmo a zahŕňa meranie žmurkania, manuálne nastavovanie jasu a demo detekcie žmurkania. Prémium verzia zahŕňa personalizovaný tréning, ktorý pomáha viac žmurkať a automatické nastavenie jasu. Prémiová funkcionalita je zadarmo k vyskúšaniu na 14 dní. you can download eyeblink 2.3 free now.


facebook

What's New in eyeblink 2.3 [see older]

A simple reminder, which does not need a webcam is added to the free version.

See more of eyeblink
Enlarge
↑ Report?
ad below

eyeblink Video Tutorial

Platforms: Win2000,WinXP,Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,Windows 10,WinServer,WinOther,WinVista,WinVista x64
Publisher: About Ing. Andrej Fogelton | Ing. Andrej Fogelton titles | Visit Ing. Andrej Fogelton | Country: Slovakia
Downloads: 0 last month, 6 total
Last updated: 5 months ago ()
Requirements: Windows 7 or higher, webcam, 2GB RAM, dual core processor with sse3
Watch for updates:
Want to be notified when eyeblink is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: NOT RATED
Rated by: 0 user(s)
    
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Windows > Recommended
bottom
In Windows > Free Downloads
 1. 1TextPipe Standard 392787 downloads
 2. 2AnyChart JS Charts and Dashboards 17627 downloads
 3. 3ActivePresenter 13109 downloads
 4. 4MixPad Professional Audio Mixer 6953 downloads
 5. 5Touch-It - Virtual keyboard 5033 downloads
 6. 6Prism Plus Edition 3310 downloads
 7. 7Comfort Clipboard Pro 2370 downloads
 8. 8Switch Plus 2261 downloads
 9. 9Scanitto Pro 2109 downloads
 10. 10TextPipe Engine 1993 downloads
bottom
In Windows > Top Freeware
bottom