Tuning Portfolio now FREE. Download newest version 2.0

Tuning Portfolio 2.0

Download Download Now   Buy Now Buy Now
Size: 471 KB $ 16.49 License: Demo

Tuning Portfolio is a Business::Investment Tools software developed by MasXLs. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for Tuning Portfolio: The program has been created to support the decision processes in investment management. It will be useful not only for an investor, investment advisor or an asset manager, but also for anyone who intends to enter the world of investments and explore the use of portfolio theory in practice. The program allows you not only to optimize the portfolio in the Markowitz sense, but additionally allows optimization using 'higher moments', such as skewness. User can rank assets based on about 14 measures of investment efficiency (eg. Jensen Ratio, Sharpe Ratio, beta, etc.). The program can also serve as an aid to scientific research and academic purposes.

Program został stworzony do wspierania procesów decyzyjnych w zarządzaniu inwestycjami. Będzie on użyteczny nie tylko dla inwestora, doradcy inwestycyjnego, czy zarządzającego aktywami, ale dla każdego, kto zamierza wejść w świat inwestycji i chciałby poznać wykorzystanie teorii portfelowej w praktyce. Program, nie tylko pozwala zoptymalizować portfel w sensie Markowitza, ale także jest poszerzony o możliwość optymalizacji z wykorzystaniem wyższych momentów, takich jak skośność. Użytkownik może dokonać rankingu spółek na podstawie ok. 14 miar efektywności inwestycji (m. in. wskaźnik Jensena, wskaźnik Sharpe’a, wskaźnik beta, i in.). Program może służyć także jako pomoc naukowo-badawcza. you can download Tuning Portfolio 2.0 free now.


Follow MasXLs on social media:
facebook g+

What's New in Tuning Portfolio 2.0 [see older]

Free access to code VBA.

See more of Tuning Portfolio
Enlarge
↑ Report?
ad below

Tuning Portfolio Video Tutorial

Platforms: Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64
Publisher: About MasXLs | MasXLs titles | Visit MasXLs | Country: Poland
Downloads: 0 last month, 1 total
Last updated: More than a year ago ()
Requirements: MS Office 2007/2010/2013, Internet
Watch for updates:
Want to be notified when Tuning Portfolio is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: NOT RATED
Rated by: 0 user(s)
    
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Windows > Business::Investment Tools Recommended
bottom
In Windows > Business::Investment Tools Free Downloads
 1. 1TextPipe Standard 392787 downloads
 2. 2AnyChart JS Charts and Dashboards 17509 downloads
 3. 3ActivePresenter 13072 downloads
 4. 4MixPad Professional Audio Mixer 6952 downloads
 5. 5Touch-It - Virtual keyboard 4918 downloads
 6. 6Prism Plus Edition 3310 downloads
 7. 7Comfort Clipboard Pro 2370 downloads
 8. 8Switch Plus 2260 downloads
 9. 9Scanitto Pro 2109 downloads
 10. 10TextPipe Engine 1993 downloads
bottom